RSS

 

„Postscriptum Polonistyczne”
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 423
40-032 Katowice
tel./fax. +48 32 2512 991
e-mail:

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655, na liście Index Copernicus International
oraz na liście ERIH+.
Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL,
w bazie CEJSH

oraz w bazie bibliograficznej BazHum.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe