RSS

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do drugiego numeru „Postscriptum Polonistycznego”, który ukaże się w 2017 roku.

Pragniemy go poświęcić dyskusji na temat szeroko rozumianej kobiecości. Wpisując się w zaostrzające się w Polsce w ostatnich kilkunastu tygodniach debaty dotyczące praw kobiet, chcemy ponownie powrócić do pytań o wizerunek i rolę kobiety na przestrzeni wieków (zarówno w ujęciu językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym, jak również filozoficznym czy historycznym). Czekamy na teksty problematyzujące między innymi sposoby kreowania bohaterek utworów literackich przez kobiety i mężczyzn, literaturę kobiecą i literaturę dla kobiet, wizerunek kobiety w językowym obrazie świata czy oblicza feminizmu – dawniej i dziś.

Termin nadsyłania artykułów upływa 15 czerwca.

 

„Postscriptum Polonistyczne”
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 423
40-032 Katowice
tel./fax. +48 32 2512 991
e-mail:

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655, na liście Index Copernicus International
oraz na liście ERIH+.
Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL,
w bazie CEJSH

oraz w bazie bibliograficznej BazHum.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe