RSS

Autorzy
Achtelik Aleksandra - dr hab., Instytut Nauk o Kulturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006), lektor języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki z zakresu antropologii miasta i antropologii literatury. Od kilkunastu lat zajmuje się także metodyką nauczania jpjo oraz nauczaniem kultury polskiej cudzoziemców. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), a także licznych artykułów naukowych zamieszczanych w tomach zbiorowych.
Kontakt: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Adelgejm Irina - dr hab., Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Literaturoznawczyni, badaczka literatury polskiej XX wieku, tłumaczka literatury polskiej na język rosyjski (G. Herling-Grudziński, P Huelle, M. Tulli, T. Różewicz, A. Stasiuk, O. Tokarczuk, M. Wilk, E. Kuryluk, T. Słobodzianek, W. Tochman, H. Krall i in.). Autorka książek Proza polska dwudziestolecia międzywojennego: pomiędzy Zachodem a Rosją (2000), Poetyka „promieżutka”: młoda proza polska po 1989 r. (2005).
Kontakt: adelgejm@yandex.ru

Ananiewa Natalia - prof., Wydział Filologii, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa, Moskwa, Rosja.
Autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa; po polsku opublikowała m.in. artykuły: Fleksja czasownika w gwarze wsi Maćkowce i Szaróweczka na Podolu (w: Rieger J., red., 1995, Studia nad polszczyzną kresową, t. VIII, Warszawa), O niektórych typach polskich gwar na Ukrainie (w: Rieger J., red., 1996, Język Dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa), Wykrzykniki i wyrazy o charakterze wykrzyknikowym w nauczaniu polszczyzny w środowisku rosyjskojęzycznym (w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., 2010, Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, Kraków).
Kontakt: ananeva.46@mail.ru

Atanasowa Desisława-Dewora - studentka, Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie, Bułgaria.
Odbyła specjalizacje w Moskwie i w Polsce. Jest członkiem Klubu Polskiego w Warnie i Klubu Słowiańskiego w Szumenie. Publikuje prace z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa.
Kontakt: desislava_devora_shu@abv.bg