RSS

Autorzy
Łacek Marianna - mgr, The Polish Teachers Association in New South Wales, Sydney, Australia.
Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów dotyczących dwujęzyczności (Bilingualism & Community Languages in Australia) na Sydney University. Nauczycielka języka polskiego, propagatorka kultury polskiej, tłumaczka, założycielka i wieloletni prezes organizacji The Polish Teachers Association in NSW, prezes Polskiego Związku Kulturalnego w Nowej Południowej Walii. Otrzymała wyróżnienie od Ministerstwa Edukacji stanu NSW „Award for Excellence in Teaching” (2002). Jest autorką wielu artykułów metodycznych na temat nauczania i oceniania języków angielskiego i polskiego w Australii, publikowanych regularnie w czasopiśmie „Nowa Polszczyzna”. Jest także autorką opracowań: Język Polski w Australii, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. Jana Mazura, Lublin 2007 oraz Polskie szkolnictwo w Australii i Nowej Zelandii (w druku, PUNA – Londyn).
Kontakt: mlacek@optusnet.com.au

Ładoń Monika - dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jest autorką artykułów dotyczących reprezentacji choroby w literaturze polskiej. Opublikowała książkę „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim (Katowice 2008). Współredagowała prace zbiorowe: Zamieranie prozy (Katowice 2012) oraz Zamieranie fikcji (Katowice 2014).
Kontakt: monika.ladon@us.edu.pl