RSS

Autorzy
Yinan Li - dr, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.
W latach 2012–2015 pracowała jako dyplomatka w Ambasadzie ChRL w Polsce. Od 10 lat zajmuje się literaturą polską oraz jej recepcją w Chinach i chińsko-polskim dialogiem międzykulturowym. Autorka kilkunastu prac poświęconych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury polskiej.
Kontakt: liyinan@bfsu.edu.cn