RSS

Biblioteka Postscriptum Polonistycznego


Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2015 • 5
Adaptacje II. Transfery kulturowe

Pod redakcją Wioletty Hajduk-Gawron

Redaktorzy naukowi: Romuald Cudak, Jolanta Tambor

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe


Spis autorów


Adaptacje literackie:


Adaptacje fantastyczne:


Transfery kulturowe:


Transfery w sztuce (film, teatr, opera):


Transfery w (glotto)dydaktyce:


Translatologia:


Varia: